Zajmujemy się brandingiem

To stwierdzenie dość zuchwałe, ale w naszym przypadku prawdziwe!

Branding, w swej najczystszej postaci znaczy więcej niż proces marketingowy, jest praktyką biznesu. Nigdy nie powinien być traktowany jako projekt, który ma swój początek i koniec. Branding to proces ciągły.

Well Driven Brands TM

Branding jako proces budowania świadomości marki już z definicji jest procesem ciągłym, jest złożony i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty działalności. W rzeczywistości to organizacja zarządzająca marką przeprowadza cały proces, a nasza rola polega na wsparciu w charakterze konsultingowym dla całego procesu i wykonawczym dla poszczególnych jego etapów. Pojmowanie brandingu w ujęciu całościowym pozwala przygotować strategie marki skutecznie realizujące poszczególne etapy, jednocześnie dbając o relacje pomiędzy poszczególnymi elementami.

Strategia marki

Strategia marki ustala sposób rozumienia i kierunek rozwoju komunikacji, zgodny z jednostkami zarządzającymi firmy, nim zostaną podjęte jakiekolwiek działania dotyczące kreacji i jej rozwoju. Pomaga uniknąć efektu chaosu marki, który powstaje w naturalny sposób, wynikającego z konfliktów celów i priorytetów oraz osobistych poglądów.

Identyfikacja marki

Zdefiniowana i ukierunkowana przez strategię identyfikacja marki dostarcza elementy identyfikacji werbalnej i wizualnej wyrażające osobowość i wartości firmy. Prawidłowo zbudowany system identyfikacji przekształca nazwę i logo w impulsy wywołujące natychmiastowe rozpoznanie firmy na zatłoczonym rynku.

Interpretacja znaczenia brandingu

Branding analogicznie jak Public Relations jest obecnie określeniem nadużywanym, często jest traktowany jako synonim projektu logo lub identyfikacji wizualnej, co stanowi zaledwie etap brandingu.

Zarządzanie marką

Zarządzanie strategiczne to droga do uzyskania pełnego zakresu komunikacji i interakcji budujących świadomość marki. Należy aktywnie budować jej zrozumienie, na bieżąco analizować i oceniać zdrowie. Pomaga zoptymalizować wpływ, efektywne planowanie kosztów, główne priorytety oraz łączyć i analizować projekty dla najlepszego odbioru.

Świadomość marki

Świadomość klienta dotycząca konkretnej marki jest wynikiem dobrze skoordynowanej komunikacji i kontaktów firmy. Tworzy się ją kształtując zasięg określonych doświadczeń, które dla Klientów i reszty otoczenia firmy zostaną uznane jako znaczące, zapadające w pamięć i które będą ściśle identyfikować się z marką.

Ewolucja

Ciągły monitoring marki pozwala wykorzystać zdobyte wnioski dwojako. Służą do ochrony marki, wyrównując i porządkując jej pozycję oraz do rozwoju strategii, identyfikacji i świadomości marki, umożliwiając menedżerom pozycjonowanie marki ponad przeciętność nadając jej odrębność i silną pozycję na rynku.