Nazwa dla firmy z sektora bankowego

Nazwa dla firmy z sektora bankowego

FM Invest to specjaliści z sektora bankowego. Opierają się na twardych danych. "Kalkulator nie kłamie" to motto, które ma potwierdzać fachowość usług i trafność decyzji. Od ponad 8 lat wspierają biznes i klientów indywidualnych w pozyskiwaniu kapitału i optymalizacji struktury finansowania.

Zlecając prace nad nazwą dla nowej marki właściciel firmy przekazał kilka warunków krytycznych – brak nawiązania do bankowości i finansów, pochodzenie obcojęzyczne (inne niż polskie) z wykluczeniem języka angielskiego, nazwę łatwą do wymówienia zarówno w języku polskim, jak i obcych. W wybranej nazwie celowo pominęliśmy jeden z warunków, co okazało się trafnym posunięciem.

Opracowanie nazwy

Do konstrukcji nazwy wykorzystaliśmy słowo Finanzen, które poddaliśmy redukcji członu „an”. Celowo wybraliśmy niemieckie słowo. Po pierwsze – jest to silny wyróżnik na rynku, po drugie – pochodzenie to jest silnym synonimem cech poszukiwanych w doradztwie finansowych – pewność, jakość, wiedza, doświadczenie, innowacja, profesjonalizm.

Finanzen

Finanzen z niem. finanse – czyli stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych, również potocznie określa się tak domowe zarządzanie budżetem – czyli domowe finanse.

Zen

Zen – przez zen rozumie się „spokojny umysł”, „kontrolowanie procesu myślenia”, „przyswajanie koncepcji”. Jest to koncentracja myśli na jednym punkcie i kontemplowanie prawdy życia poprzez praktykę siedzącej medytacji. Dzięki praktyce zen umysł odzyskuje świeżość, a myślenie staje się przejrzyste niczym woda. Innymi słowy, zen to wyzwolona świadomość, narzędzie i ostateczne schronienie.

Finzen

Slogan firmowy

Opracowaliśmy claim „Bankowość szyta na miarę”, który dosłownie opisuje filozofię marki i wskazuje jej przewagę konkurencyjną a z drugiej dopełnia nazwę komunikując wprost czym zajmuje się Finzen.

Bankowość szyta na miarę