Opracowanie nazwy dla serwisu encyklopedycznego o tematyce kosmetycznej

Zakres usług: opracowanie nazwy

Opracowanie nazwy dla serwisu encyklopedycznego o tematyce kosmetycznej

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (PZPK) to organizacja branżowa zrzeszająca ponad 120 firm z sektora kosmetycznego w Polsce. Członkowie Związku to producenci i dystrybutorzy produktów kosmetycznych, laboratoria badawcze oraz dostawcy usług i komponentów.

W trakcie prac nad architekturą informacji dla encyklopedycznego serwisu internetowego poświęconego kosmetykom opracowaliśmy dla niego nazwę.

Opracowanie nazwy dla serwisu internetowego

Punkt wyjścia stanowiła analiza trendów internetowych. Jednym z nich jest masowa produkcja informacji związana z transformacją rynku mediów, na którym coraz większą rolę odgrywają te internetowe – nie tylko „oficjalne” portale lecz również blogi, a także komentarze pod artykułami. Brak poparcia naukowego i źródła wątpliwej wiarygodności doprowadziły do chaosu informacyjnego, przez który przebić się i zaistnieć można wyłącznie klarowną nazwą o potencjale na miarę nazwy kategorii. Chcieliśmy zaprojektować nazwę, która w prosty i bezpośredni sposób będzie komunikowała wiarygodne źródło informacji o kosmetykach.

Kosmetyki

Grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała. Nawet w czasie kryzysu, w latach 2008-2012 według danych Euromonitor International, dynamika wzrostu rynku kosmetyków w Polsce była jedną z najwyższych w Europie i pomimo stagnacji gospodarczej przez te 4 lata utrzymywała się na poziomie około 5%.

Encyklopedia

Całokształt wiedzy zapisany w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł i tekstów je objaśniających. Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji. Liczącą najwięcej haseł encyklopedią elektroniczną w języku polskim jest polskojęzyczna Wikipedia.

Kosmopedia